מהי צוואה?

צוואה הינה הדרך המשפטית להביע את רצונכם בקשר לחלוקת רכושכם לאחר מותכם. הצוואה תקבל תוקף לאחר המוות, כאשר היורשים יפנו לרשם לענייני ירושה בבקשה לקיימה.
צוואה היא מסמך בו אדם קובע מי יירש את רכושו לאחר מותו בהתאם לרצונו ובחירתו האישית. אדם יכול לצוות את רכושו לכל מי שהוא חפץ בכך על פי רצונו ולא רק לבני משפחתו. ובלבד שהדבר נעשה מרצונו החופשי. על מנת שלצוואה יהיה תוקף משפטי עליה לעמוד בדרישות שנקבעו לכך בחוק.

החשיבות בעריכת צוואה:

לרוב, אדם מעוניין להחליט מי יהיו יורשיו ולשם כך, יש צורך לערוך צוואה, בה מונה המצווה באופן מפורש אל מי יעבור רכושו לאחר מותו ומהו חלקו של כל יורש ברכוש. כאשר אדם הולך לעולמו מבלי שהותיר אחריו צוואה תקפה, יחול הסדר ברירת המחדל המופיע בחוק הירושה. לכן, אם ברירת המחדל הקבועה בחוק אינה תואמת את רצונכם האישי, עליכם לערוך צוואה שתקבע אחרת ובהתאם לרצונכם.

עריכת צוואה בגירושין ע"י עורך דין צוואה

אחת הפעולות החשובות ביותר שיש לבצע בעת גירושין היא עריכת צוואה משום שכל עוד בני הזוג נשואים ואין צוואה הקובעת אחרת, בני הזוג יורשים זה את זו. משכך, על כל אחד מהם לערוך צוואה המונה יורשים אחרים כך שאם מי מהצדדים ילך לעולמו לפני סיומו של הליך הגירושין, בן הזוג שנותר בחיים לא יהיה היורש. עוד נציין, כי אם לבני הזוג יש ילדים קטינים, כדאי למנות בצוואה נאמן לחלקם ברכוש, אשר יקבל החלטות עבורם בנוגע לעיזבון עד הגיעם לבגרות. ככל שלא תערכו צוואה, ההורה השני, אשר הנו האפוטרופוס של הילדים, הוא זה אשר יהיה אחראי לאותו רכוש.

מהן הדרכים בהן ניתן לערוך צוואה?

על פי חוק הירושה, התשכ”א 1965 צוואה ניתן לערוך בארבע דרכים שונות: בכתב יד, בפני עדים, בפני רשות או בעל פה.

עריכת צוואה בכתב יד

צוואה בכתב יד חייבת להיות כתובה בכתב ידו של המצווה ולכלול תאריך וחתימה. צוואה הכתובה בכתב-יד של אדם אחר, שאיננו המצווה (גם אם המצווה עצמו אינו יודע קרוא וכתוב או שמסיבות בריאותיות אינו מסוגל לכתוב) איננה תקפה, אף אם יוכח שהחתימה עליה היא חתימת המצווה. כתב-היד הוא התנאי הבסיסי בקבלת צוואה מסוג זה. לעומת זאת, אם חסרים תאריך או חתימה במסמך הצוואה יש אפשרות באמצעות ראיות נסיבתיות להסתדר בלעדיהם, אם אכן בית המשפט ישתכנע באמיתות המסמך ובעובדה כי נכתב בכתב ידו של המצווה.

עריכת צוואה בעל פה

צוואה בעל פה נאמרת בעל פה ע"י המצווה העומד למות, בנוכחות שני עדים ובלי כל מסמך כתוב. יש לשים לב כי ישנה דרישה שהמצווה הינו במצב של גסיסה, או עומד למות, או רואה את עצמו כנמצא לפני המוות. אפשרות לעריכת צוואה בעל פה נחוץ בשל מצבו הרפואי של מצווה העומד למות או רואה עצמו כעומד למות, כי הוא אינו יכול לערוך צוואה באחת מהחלופות האחרות הקבועות בחוק.

צוואה בע"פ תתקבל כאשר יתקיימו התנאים הבאים:

עריכת צוואה בפני עדים

הצוואה השכיחה ביותר הינה צוואה בעדים, אשר נערכת בפני שני עדים בגירים מעל גיל 18, שאינם בני משפחה של המצווה. העדים מאמתים בחתימתם את חתימת המצווה בפניהם וכן את חתימתם האחד של השני. צוואה זו נערכת בדפוס. ישנה חשיבות, כי חתימת המצווה תבוצע בפני העדים וקודמת לחתימת העדים.

עריכת צוואה בפני רשות

צוואה המוגשת לגורם רשמי כגון: שופט, חבר בית דין רבני, רשם בבית המשפט או נוטריון, או נעשית באמצעותו. ניתן לבצע אותה בעל פה, כאשר המצווה אומר את פרטי הצוואה לנציג הרשות או לחלופין מגיש לו את צוואתו בכתב. במקרה זה אין צורך בחתימת המצווה על הצוואה, השירות כרוך בתשלום אגרה בסך כמה מאות שקלים.

צוואה הדדית

מדובר בצוואה משותפת, אותה עורכים בני-הזוג ביחד. במסמך אחד משותף או בשני מסמכים נפרדים, המסתמכת אחד על צוואת השנייה. ייחודה של הצוואה ההדדית הוא בכך שבני הזוג יורשים זה את זו וניתן גם לקבוע מי יהיו הנהנים הבאים, אחרי מותם. לצוואה הדדית יתרונות רבים, והעיקרי שבהם הוא מניעת סכסוכי ירושה. הצוואה, לרוב, מגדירה את בן הזוג כיורש יחיד, או מסדירה, בצורה ברורה, את סדר היורשים שאחריו. כאשר מדובר על צוואה הדדית, קיים קושי מסוים באפשרות לבטל את הצוואה, מאחר והמייחד אותה הוא עקרון ההסתמכות ההדדית.
יחד עם זאת על הקושי ניתן להתגבר באמצעות משלוח הודעה לצד השני על דבר הבקשה לביטול הצוואה ההדדית ובהתאם עריכת צוואה חדשה.

צו קיום צוואה

קיום צוואה הוא תהליך ההתמודדות עם עזבונו של אדם שמת, שפירושו בדרך כלל חלוקת החובות והנכסים בהתאם לרצונו של המת. צו קיום צוואה הוא מסמך המאשר את נוסח הצוואה ונותן לה תוקף משפטי מחייב לאחר פטירתו של המוריש. צו קיום צוואה או בקשה לצו ירושה יכולים לדרוש היורשים הכתובים בצוואה.

קיום תנאים בצוואה

כאשר אדם כותב / עורך צוואה, הוא יכול לכלול בה גם תנאים, שיתקיימו באופן אוטומטי בהינתן מצבים מסוימים, או בנסיבות שעלולות להיווצר. תנאים בצוואה הם התניות, המנחות את היורשים כיצד עליהם לנהוג במצבים שעלולים להיווצר בעתיד ועשויים להשפיע על קיום הצוואה. המצווה יכול לכלול בה תנאים ככל שיחפוץ, ובלבד שהתנאים הללו תואמים את דרישות החוק.

התנגדות לצוואה, וכיצד להערך לקראת התנגדות זו?

התנגדות לצוואה הינה תביעה שיש להגיש לרשם לענייני ירושה על מנת למנוע מתן תוקף משפטי לצוואה. יש להגיש התנגדות לצוואה בכל מצב שבו מתבקשת בקשה לקיום הצוואה וברצונכם למנוע את מתן צו קיום הצוואה. אם תוכח ההתנגדות לצוואה, הצוואה תיפסל ולא יהיה לה תוקף משפטי. הגשת התנגדות לצוואה מחייבת את העותר להוכיח לבית המשפט את עילת ההתנגדות, ולהמחיש את האופן בו הצוואה אינה עולה בקנה אחד עם רצון המנוח. למשל, במידה וישנו חשד לזיוף הצוואה או מעורבות בלתי הוגנת של גורמים בעלי אינטרסים במעמד עריכתה.
בעת עריכת הצוואה, יש לנקוט בסדרת פעולות אשר ביכולתן לצמצם באופן מהותי את הסיכוי שיגישו התנגדות לקיום הצוואה ובוודאי להפחית את סיכויי ביטולה. הפעולות מתרכזות במנגנוני הגנה המובנים בנוסח הצוואה וכן בבניית ראיות חיצוניות. בעת עריכת הצוואה ניתן להוסיף הוראות שוללות, כגון הוראות אשר מונעות מיורשים מלהגיש התנגדות לקיום צוואה, בכך שנקבע כי מי שיגיש התנגדות, יאבד את מה שרשום לטובתו בצוואה. הוספת ראיות חיצוניות הכוללות הסרטת הצוואה, יצירת חוות דעת רפואית במועד עריכת הצוואה והכללת שאלות מובנות אשר מבהירות את הפרמטרים הנדרשים ממצווה לערוך צוואה, כמו גם שלילת מצבים אשר יש בהם כדי לפגום את הצוואה וקיומה.

לפגישת ייעוץ, צרו קשר עוד היום!

לקביעת פגישת ייעוץ

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן